Perler

Kongelig pragt - moderne design

11. februar - 28. maj 2012

Perlers diskrete magt udøver en næsten mystisk tiltrækningskraft. Milde, blide og forførende kalder de både på det guddommelige og det kropslige; deres naturlige skønhed er tidløs og universel, og også derfor er perler blevet hyldet som metafor for dyd og kærlighed, visdom og retfærdighed. Perlers spirituelle aura og astronomiske priser har tidligere gjort dem til ideelle kommunikationsobjekter, som kun de rige, de mægtige eller de hellige besad.

I det 20. århundrede har kulturperlers perfekte visuelle fremtoning så at sige udkonkurreret naturperlerne. I dag er det kulturperlers udseende de fleste har i tankerne, når de tænker på perler. Naturperler henvender sig næsten udelukkende til et connaisseur-publikum, der værdsætter dem for deres sjældenhed. Men selv efter kulturperlernes udbredelse gengives dronninger stadig med perler på formelle statsportrætter, som det næsten altid har været standard i de europæiske kongehuse.

Men hvad er en perle egentlig, hvilke dyr stammer perler fra, hvor findes perler, og hvad består de rent kemisk af? Disse og mange andre spørgsmål kan man finde svar på i udstillingen, der giver et indblik i perlernes kulturhistorie. Hendes Majestæt Dronningen har venligt udlånt historiske perlesmykker til udstillingen, som også viser perlegenstande fra de kongelige samlinger. Moderne indbudte smykkefirmaer/guldsmede - både danske og udenlandske - bidrager desuden med deres unikke kreative syn på moderne perlekreationer, som trækker en rød tråd af magt, mytologi og mystik fra fortid til nutid. De nutidige fortolkninger af perlers anvendelser har fascinationen af perler og deres sensualitet som bærende elementer.

Kongelige kreationer
Moderne-kreationer
Perleportraetter
Sponsorer